Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Levering voorwaarden 2019

ARTIKEL 1 Toepasselijkheid.

1-1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

1-2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling hout in dat U de Toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1-3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel Schriftelijk goedkeuring door GerEd New Age worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2 Aanbiedingen Overeenkomsten.

2-1 Alle aanbiedingen van GerEd New Age zijn vrijblijvend en GerEd New Age behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer dat op grond van [wettelijk] voorschriften noodzakelijk zijn.

2-2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door GerEd New Age.
GerEd New Age is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden , tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2-3 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of niet is uit te voeren meld GerEd New Age dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 3 Prijzen en Betalen.

3-1 De vermelde prijzen voor aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

3-2 Voor bestellingen met een afleveringsadres buiten Nederland, is op aanvraag.

3-3 Betaling is altijd vooraf.
De klant maakt het verschuldigde bedrag over naar bank rekening nr: NL05INGB0005049847 T.a.v. Nantaquout te Mijdrecht,
met vermelding van het order nr. en de naam waaronder is besteld.

3-4 Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.
De klant dient echter rekening te houden dat het kan voorkomen dat een product een kleurverschil heeft met het product op de foto.

ARTIKEL 4 Verzending.

4-1 Wij berekenen voor Nederland een vast tarief van € 3.25 voor enveloppe post via post NL,
en voor pakket post € 7.25 en word verstuurt met DHL [artikel word aangegeven met *[.......] dit ziet u als de verzendlabel is aangemaakt.

4-2 U kunt aangeven of het pakketje verzekerd moet worden verzonden.
De klant kiest zelf verantwoordelijkheid wanneer er onverzekerd wordt verzonden.

4-3 Er bestaat de mogelijkheid om het op verzoek te verzenden met een bezorg dienst naar eigen keuze.

4-4 Een andere mogelijkheid is aangetekend versturen. Klanten betalen zelf de extra kosten die aangetekend versturen meebrengen.

ARTIKEL 5 Levering.

5-1 De bestelde goederen worden binnen uiterlijk 3 werkdagen verzonden na ontvangst van de betaling.
Bij leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5-2 Indien de overmacht toestand langer duurt dan 14 dagen hebben zowel de koper als GerEd New Age de mogelijkheid om de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen tegenover elkaar en de gedane betalingen
zullen per direct worden terug gestort.

5-3 De door GerEd New Age opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 6 Eigendomsvoorbehoud.

6-1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u wat u op grond van enige overeenkomst aan GerEd New Age verschuldigd bent,
en heeft voldaan aan Nantaquout. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van aflevering op u over.

ARTIKEL 7 Reclames en Aansprakelijkheid.

7-1 U heeft de verplichting om de aflevering te onderzoeken of de producten aan overeenkomst beantwoorden,
indien dit het geval is, brengt u GerEd New Age daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met GerEd New Age.

ARTIKEL 8 Kleur Afwijking.

8-1 Verkleuring van materialen is nimmer een rede tot garantie.
tevens is het mogelijk dat sommige kleuren niet geheel duidelijk dan wel juist overeenkomen op het beeldscherm met de daadwerkelijke kleuren.
Dit ligt niet aan het product maar aan beeldscherm instelling, dit is niet te voorkomen door GerEd new Age.

ARTIKEL 9 Bestellingen- Communicatie.

9.1 Voor misverstaan, verminking, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen
ten gevolge van het gebruik van internet of enige ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en GerEd New Age en derden,
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en GerEd New Age is GerEd New Age niet aansprakelijk,
tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door GerEd New Age.

ARTIKEL 10 Persoon gegevens.

10.1 GerEd New Age houdt zich aan de Wet persoon registratie .
De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand.
GerEd New Age respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie
altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan GerEd New Age.

ARTIKEL 11 Disclaimer.

11.1 Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
We spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
GerEd New Age aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik,
onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

11.2 De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen,
maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van [tijdelijke] niet-beschikbaarheid.

11.3 Het auteursrecht op deze website berust bij GerEd New Age of bij derden welke met toestemming dit [beeld ]materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GerEd New Age.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GerEd New Age.

ARTIKEL 12 Diversen.

12.1 Indien U aan GerEd New Age schriftelijk opgaven doet van een adres, is GerEd New Age gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden,
tenzij u aan GerEd New Age schriftelijk opgaven doet van een ander adres wanneer u uw bestellingen wenst te verzenden.

12.2 Wanneer door GerEd New Age gedurende korte of langere tijd dan niet stilzwijgend afwijkingen van de voorwaarden zij toegestaan,
laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikt naleving van de voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enige recht doen laten gelden op grond van het feit dat GerEd New Age deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met GerEd New Age
in strijd mochten zijn enige toepasselijk rechtsvoorschriften,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GerEd New Age vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

ARTIKEL 13 Toepasselijk Recht.

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden,
van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2018 - 2022 GerEd New Age | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel